RSS
szukaj
RSS
A A A K
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne - ogłoszenia bieżące


 1. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa SZP.251.10.24

 2. Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa SZP.251.4.24

 3. Zakup sprzętu monitorującego, zabiegowego i reanimacyjnego w ramach projektu: Doposażenie i modernizacja SOR w ZOZ w Brodnicy oraz doposażenie i modernizacja pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR - sprawa SZP.251.6.24

 4. Dostawa testów, odczynników, wyrobów laboratoryjnych z podziałem na pakiety asortymentowe do Laboratorium Analitycznego ZOZ w Brodnicy - sprawa SZP.251.3.24

 5. Dostawa systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi - sprawa SZP.251.2.24

 6. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.” - sprawa SZP.251.8.24

 7. Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa SZP.251.1.24

 8. Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa SZP.251.20.23

 9. Usługa prania bielizny, odzieży i pościeli szpitalnej wraz z jej dzierżawą na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.18.23

 10. Dostawa odczynników wraz z dzierżawa analizatorów dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.19.23

 11. Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.13.23

 12. Dostawy implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.12.23

 13. Dostawy środków dezynfekcyjnych do Szpitala w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.11.23

 14. Dostawa inkubatora, lampy do fototerapii, systemu ogrzewania pacjenta oraz podgrzewania płynów infuzyjnych w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa nr SZP.251.5.23

 15. Dostawa sprzętu do rehabilitacji w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa nr SZP.251.10.23

 16. Zakup łóżek i stołów zabiegowych w ramach projektu: Dostawa napędów ortopedycznych oraz narzędzi chirurgicznych w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa nr SZP.251.6.23

 17. Zakup łóżek i stołów zabiegowych w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa nr SZP.251.9.23

 18. Zakup sprzętu monitorującego, reanimacyjnego oraz zabiegowego w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa nr SZP.251.7.23

 19. Zakup sprzętu diagnostyczno – zabiegowego w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy- sprawa nr SZP.251.4.23

 20. Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.3.23

 21. Świadczenie usługi żywienia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.2.23

 22. Świadczenie usługi żywienia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.1.23

 23. Dostawy energii elektrycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.16.22

 24. Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz usług podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.15.22

 25. Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.13.22

 26. Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.14.22

 27. Dostawa i instalacja serwerowej infrastruktury sprzętowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.12.22

 28. Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - nr sprawy SZP.251.11.22

 29. „Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy im. R. Czerwiakowskieg” - sprawa nr SZP.251.10.22

 30. Inwestycja modernizacji posiadanego systemu ZSI wraz z dostarczeniem oprogramowania systemowego i sprzętu modernizującego zasoby serwerowni oraz budowy sieci WiFi w ramach projektu: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.” - sprawa nr SZP.251.8.22

 31. Wysokiej klasy system tomografii komputerowej wyposażony w zaawansowane algorytmy rekonstrukcyjne i innowacyjne aplikacje do oceny obrazów radiologicznych wraz z infrastrukturą teleinformatyczną do archiwizacji i dystrybucji obrazów oraz dostosowaniem pomieszczeń do wymagań instalacyjnych - sprawa nr SZP.251.5.22

 32. Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy nr SZP.251.9.22

 33. Świadczenie usługi sterylizacji wysokotemperaturowej narzędzi operacyjnych oraz sprzętu medycznego - sprawa nr SZP.251.7.22

 34. Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych - sprawa nr SZP.251.6.22

 35. Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych - sprawa nr SZP.251.4.22

 36. Dostawa paliwa płynnego do samochodów sanitarnych i sprzętu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.3.22

 37. Dostawa paliwa płynnego do samochodów sanitarnych i sprzętu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa SZP.251.1.22

 38. Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych - sprawa SZP.251.2.22

 39. Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa SZP.251.12.21

 40. Świadczenie usług prania bielizny, odzieży i pościeli szpitalnej wraz z dzierżawą na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa SZP.251.11.21

 41. Zakup i instalacja rentgenowskiego aparatu kostno-płucnego wraz z przystosowaniem pomieszczeń do rosnących wymagań epidemiologicznych i ochrony radiologicznej nr 2 - sprawa SZP.251.15.21

 42. Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w aparaturę medyczną - sprawa SZP.251.14.21

 43. Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa SZP.251.8.21

 44. Dostawa odczynników do immunodiagnostyki - sprawa SZP.251.10.21

 45. Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.9.21

 46. Dostawy środków dezynfekcyjnych do Szpitala w Brodnicy - sprawa SZP.251.7.21

 47. Zakup i instalacja rentgenowskiego aparatu kostno-płucnego wraz z przystosowaniem pomieszczeń do rosnących wymagań epidemiologicznych i ochrony radiologicznej - sprawa SZP.251.5.21

 48. Dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów eksploatacyjnych do badań koagulologii wraz z dzierżawą analizatora - sprawa SZP.251.4.21

 49. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy im. R. Czerwiakowskiego - sprawa nr SZP.251.13.21

 50. Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.6.21

 51. Dostawa testów, odczynników, wyrobów laboratoryjnych z podziałem na pakiety asortymentowe do Laboratorium Analitycznego ZOZ w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.2.21

 52. Dostawa ambulansu transportowego do transportu specjalistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr SZP.252.7.20

 53. Dostawa systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi." - sprawa SZP.251.1.21. Data zamieszczenia: 09.02.2021.

 54. Świadczenie usług żywienia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy." - sprawa SZP.251.3.21. Data zamieszczenia: 31.12.2020.

 55. Świadczenie usług żywienia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy." - sprawa SZP.251.9.20. Data zamieszczenia: 31.12.2020.

 56. Dostawa odczynników RKZ, oksymetrii, metabolitów, elektrolitów wraz z dzierżawą dwóch analizatorów - sprawa nr SZP.251.8.20. Data zamieszczenia: 01.12.2020.

 57. Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w sprzęt i aparaturę medyczną - sprawa nr SZP.251.6.20. Data zamieszczenia: 16.09.2020.

 58. Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.7.20. Data zamieszczenia: 17.07.2020.

 59. Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.5.20. Data zamieszczenia: 07.07.2020.

 60. Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.4.20. Data zamieszczenia: 06.06.2020.

 61. Dostawa testów, odczynników, wyrobów laboratoryjnych z podziałem na pakiety asortymentowe do Laboratorium Analitycznego ZOZ w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.3.20. Data zamieszczenia: 13.03.2020.

 62. Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.2.20. Data zamieszczenia: 20.02.2020.

 63. Dostawa odczynników do biochemii wraz z dzierżawą analizatora do biochemii oraz wirówki - sprawa nr SZP.251.13.19. Data zamieszczenia: 26.11.2019.

 64. Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.12.19. Data zamieszczenia: 26.11.2019.

 65. Świadczenie usług prania bielizny, odzieży i pościeli szpitalnej wraz z dzierżawą na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.10.19. Data zamieszczenia: 31.10.2019.

 66. USŁUGI SERWISU, WSPARCIA TECHNICZNEGO ORAZ DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI OPROGRAMOWANIA ESKULAP ORAZ SIMPLE.ERP ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY - sprawa nr SZP.251.11.19. Data zamieszczenia: 18.10.2019.

 67. Dostawa ambulansu do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.9.19. Data zamieszczenia: 23.08.2019.

 68. Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.7.19. Data zamieszczenia: 26.07.2019.

 69. Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.8.19. Data zamieszczenia: 24.07.2019.

 70. Świadczenie usługi sterylizacji wysokotemperaturowej narzędzi operacyjnych oraz sprzętu medycznego - sprawa nr SZP.251.6.19. Data zamieszczenia: 11.03.2019.

 71. Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na pakiety asortymentowe - sprawa nr SZP.251.5.19. Data zamieszczenia: 11.03.2019.

 72. Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych - sprawa nr SZP.251.3.19. Data zamieszczenia: 30.01.2019.

 73. Usługa drukowania z dostawą drukarek - sprawa nr SZP.251.4.19. Data zamieszczenia: 22.01.2019.

 74. Dostawa paliwa płynnego do samochodów sanitarnych i sprzętu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.2.19. Data zamieszczenia: 17.01.2019.

 75. Świadczenie usług żywienia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.1.19. Data zamieszczenia: 09.01.2019.

 76. Usługa drukowania z dostawą drukarek - sprawa nr SZP.251.17.18. Data zamieszczenia: 18.12.2018.

 77. Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w sprzęt i aparaturę medyczną - sprawa nr SZP.251.16.18. Data zamieszczenia: 14.12.2018.

 78. Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.15.18. Data zamieszczenia: 12.10.2018.

 79. Dostawa odczynników do immunodiagnostyki; - sprawa nr SZP.251.14.18. Data zamieszczenia: 17.08.2018.

 80. Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" - sprawa nr SZP.251.11.18. Data zamieszczenia: 19.07.2018.

 81. Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych,użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.13.18. Data zamieszczenia: 12.07.2018.

 82. Dostawa ambulansu dla ZOZ w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.12.18. Data zamieszczenia: 05.07.2018.

 83. Dostawa aparatów medycznych - sprawa nr SZP.251.9.18. Data zamieszczenia: 27.06.2018.

 84. Dostawa wieży endoskopowej - sprawa nr SZP.251.10.18. Data zamieszczenia: 18.06.2018.

 85. Dostawa aparatów na wyposażenie pracowni endoskopowej - sprawa nr SZP.251.7.18. Data zamieszczenia: 18.05.2018.

 86. Dostawa ambulansu dla ZOZ w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.4.18. Data zamieszczenia: 14.05.2018.

 87. System aspiracyjno-próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą - sprawa nr SZP.251.8.18. Data zamieszczenia: 20.04.2018.

 88. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej z podziałem na pakiety asortymentowe - sprawa nr SZP.251.5.18. Data zamieszczenia: 19.03.2018.

 89. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na pakiety asortymentowe. - sprawa nr SZP.251.2.18. Data zamieszczenia: 13.03.2018.

 90. Dostawa testów, odczynników, wyrobów laboratoryjnych z podziałem na pakiety asortymentowe do Laboratorium Analitycznego ZOZ w Brodnicy - sprawa nr SZP.251.3.18. Data zamieszczenia: 21.02.2018.

 91. Dostawa aparatów medycznych na wyposażenie SOR - sprawa nr SZP.251.1.18. Data zamieszczenia: 31.01.2018.

 92. Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów z podziałem na pakiety - sprawa nr ZP/14/2017. Data zamieszczenia: 14.12.2017.

 93. Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków Systemu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z wyposażeniem, wraz z budową parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy Wiejskiej i wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4 - sprawa nr ZP/13/2017. Data zamieszczenia: 22.11.2017.

 94. Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr ZP/12/2017. Data zamieszczenia: 21.11.2017.

 95. Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie instalacji małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych - Zadanie wybudowania osiemnastu miejsc parkingowych i drogi dojazdowej do parkingów, wykonanie odwodnienia terenu oraz odwodnienia zadaszenia na konstrukcji stalowej, wykonanie fundamentów pod konstrukcje stalowe - sprawa nr ZP/11/2017. Data zamieszczenia: 03.11.2017.

 96. Świadczenie usług prania bielizny, odzieży i pościeli szpitalnej na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr ZP/8/2017. Data zamieszczenia: 20.10.2017.

 97. Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr ZP/10/2017. Data zamieszczenia: 03.10.2017.

 98. Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie instalacji małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych - sprawa nr ZP/9/2017. Data zamieszczenia: 14.09.2017.

 99. Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr ZP/3/2017. Data zamieszczenia: 25.07.2017.

 100. Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie instalacji małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych - sprawa nr ZP/7/2017. Data zamieszczenia: 19.07.2017.

 101. Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr ZP/6/2017. Data zamieszczenia: 12.07.2017.

 102. Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie instalacji małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych. - sprawa nr ZP/5/2017. Data zamieszczenia: 30.05.2017.

 103. Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr ZP/4/2017. Data zamieszczenia: 08.05.2017.

 104. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej z podziałem na pakiety asortymentowe - sprawa nr ZP/2/2017. Data zamieszczenia: 20.03.2017.

 105. Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na pakiety asortymentowe - sprawa nr ZP/1/2017. Data zamieszczenia: 16.03.2017.

 106. Dostawa paliwa płynnego do samochodów sanitarnych i sprzętu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. - sprawa nr ZP/16/2016. Data zamieszczenia: 23.12.2016.

 107. Świadczenie usług żywienia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. - sprawa nr ZP/13/2016. Data zamieszczenia: 12.12.2016.

 108. Dostawa odczynników do biochemii wraz z dzierżawą analizatora do biochemii oraz wirówki. - sprawa nr ZP/19/2016. Numer ogłoszenia: 363227 - 2016; data zamieszczenia: 09.12.2016.

 109. Zakup w formie ratalnej aparatu rtg z ramieniem C - sprawa nr ZP/20/2016. Numer ogłoszenia: 360931 - 2016; data zamieszczenia: 07.12.2016.

 110. Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr ZP/15/2016. Numer ogłoszenia: 348374 - 2016; data zamieszczenia: 22.11.2016.

 111. Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - Sprawa nr ZP/14/2016. Numer ogłoszenia: 322306 - 2016; data zamieszczenia: 12.10.2016

 112. Dostawa monitorów kardiologicznych - Sprawa nr ZP/7/2016. Numer ogłoszenia: 151335 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016

 113. Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - Sprawa nr ZP/12/2016. Numer ogłoszenia: 145577 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016

 114. Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Data zamieszczenia: 08.07.2016

 115. Dostawa USG, Echo serca, KTG - Sprawa nr ZP/10/2016. Numer ogłoszenia: 125999 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016

 116. Dostawa aparatury medycznej dla oddziału neonatologii - Sprawa nr ZP/8/2016. Numer ogłoszenia: 101425 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016

 117. Budowa zbiornika rezerwy wody czystej dla szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr ZP/9/2016. Numer ogłoszenia: 87817 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016

 118. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej z podziałem na pakiety asortymentowe Numer ogłoszenia: 32445 - 2016; data zamieszczenia: 30.03.2016

 119. Świadczenie usługi sterylizacji wysokotemperaturowej narzędzi operacyjnych oraz sprzętu medycznego - sprawa nr ZP/3/2016. Numer ogłoszenia: 31089 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016

 120. Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na pakiety asortymentowe - Sprawa nr ZP/4/2016. Numer ogłoszenia: 28427 - 2016; data zamieszczenia: 18.03.2016

 121. Ubezpieczenie mienia, OC oraz pojazdów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - Sprawa nr ZP/5/2016. Numer ogłoszenia: 26569 - 2016; data zamieszczenia: 15.03.2016

 122. Świadczenie usług żywienia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr ZP/2/2016. Numer ogłoszenia: 25081 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016

 123. Dostawa testów, odczynników, wyrobów laboratoryjnych z podziałem na pakiety asortymentowe do Laboratorium Analitycznego ZOZ w Brodnicy - sprawa nr ZP/1/2016, Numer ogłoszenia: 5461 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016Opublikował: Tomasz Strugarek
Publikacja dnia: 08.04.2024
Podpisał: Jacek Grąbczewski
Dokument z dnia: 27.05.2013
Dokument oglądany razy: 125 020