RSS
szukaj
RSS
A A A K
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZP/11/2017

Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie instalacji małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych - Zadanie wybudowania osiemnastu miejsc parkingowych i drogi dojazdowej do parkingów,
wykonanie odwodnienia terenu oraz odwodnienia zadaszenia na konstrukcji stalowej, wykonanie fundamentów pod konstrukcje stalowe.

Nr sprawy: ZP/11/2017.

Ogłoszenie nr 611160-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie z art_ 24_1
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa - roboty budowlane
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wyk
 9. Zmiany w przedmiarze i przyszłym kosztorysie
 10. Rob_ziemne, fundament, odwod., nawierzchnie
 11. STWiOR_Zad_1_z_1_4_ZOZ Brod_konstrukcje_drogi
 12. STWiOR_Zad_1_z_3_4_ZOZ Brod_Odwodnienie terenu
 13. Zad.1_z.1.4_urbanistyka konstrukcje.zip
 14. Zad.1_z.3.4_odwodnienie terenu.zip
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Wynik


Opublikował: Tomasz Strugarek
Publikacja dnia: 14.12.2017
Podpisał: Tomasz Strugarek
Dokument z dnia: 03.11.2017
Dokument oglądany razy: 2 513