RSS
szukaj
RSS
A A A K
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu SZP.251.8.22

Inwestycja modernizacji posiadanego systemu ZSI wraz z dostarczeniem oprogramowania systemowego i sprzętu modernizującego zasoby serwerowni oraz budowy sieci WiFi w ramach projektu: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.” - sprawa nr SZP.251.8.22

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/606469Opublikował: Tomasz Strugarek
Publikacja dnia: 28.04.2022
Podpisał: Tomasz Strugarek
Dokument z dnia: 28.04.2022
Dokument oglądany razy: 640