RSS
szukaj
RSS
A A A K
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne - ogłoszenia archiwalne z roku 2014 1. Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa ZP/16/2014 Numer ogłoszenia: 221767 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014

 2. Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów z podziałem na pakiety - sprawa ZP/13/2014. Numer ogłoszenia: 216791 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

 3. Świadczenie usług prania bielizny, odzieży i pościeli szpitalnej na rzecz Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa ZP/5/2014. Numer ogłoszenia: 214797 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014

 4. Wykonanie usługi wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją robót dla zadania p.n.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr ZP/15/2014. Numer ogłoszenia: 205129 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014

 5. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa ZP/14/2014. Numer ogłoszenia: 203701 - 2014; data zamieszczenia: 25.09.2014

 6. Usługi serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania ESKULAP oraz SIMPLE.ERP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa ZP/12/2014. Numer ogłoszenia: 201663 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014

 7. Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na poradnie (gabinety lekarskie) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Numer ogłoszenia: 290046 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014

 8. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa ZP/8/2014. Data zamieszczenia: 12.08.2014

 9. Udzielenie kredytu inwestycyjnego na potrzeby finansowania działalności inwestycyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.;Nr sprawy ZP/10/2014; data zamieszczenia: 08.08.2014

 10. Prowadzenie obsługi bankowej oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na potrzeby bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy; data zamieszczenia: 06.08.2014

 11. Wykonanie usługi wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją robót dla zadania p.n.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. - sprawa nr ZP/6/2014 Numer ogłoszenia: 156323 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014

 12. Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa ZP/7/2014. Data zamieszczenia: 04.07.2014

 13. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa ZP/4/2014. Data zamieszczenia: 23.05.2014

 14. Świadczenie usług żywienia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa ZP/3/2014. Numer ogłoszenia: 47343 - 2014; Data zamieszczenia: 06.03.2014

 15. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Etap 2 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa ZP/2/2014. Numer ogłoszenia: 41311 - 2014; Data zamieszczenia: 27.02.2014

 16. Dostawa gazów medycznych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z podziałem na pakiety - nr sprawy 13/2013. Numer ogłoszenia: 33707 - 2014; Data zamieszczenia: 20.02.2014

 17. Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenie instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymanie depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa ZP/1/2014. Numer ogłoszenia: 28651 - 2014; Data zamieszczenia: 13.02.2014

 18. Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych z podziałem na pakiety asortymentowe - sprawa 4/2013. Numer ogłoszenia: 17667 - 2014; Data zamieszczenia: 28.01.2014Opublikował: Jacek Grąbczewski
Publikacja dnia: 02.01.2016
Podpisał: Jacek Grąbczewski
Dokument z dnia: 02.01.2016
Dokument oglądany razy: 2 700