RSS
szukaj
RSS
A A A K
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu (Udzielenie kredytu)

Udzielenie kredytu inwestycyjnego na potrzeby finansowania działalności inwestycyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Nr sprawy: ZP/10/2014

Ogłoszenie z dnia 08.08.2014

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz kalkulacji kosztów
 4. Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia
 5. Zał_ nr 6 do SIWZ - Księga rejestrowa 2014
 6. Zał_ nr 7 do SIWZ - Zaświadczenia podatkowe inne, Statut Szpitala
 7. Zał_ nr 8 do SIWZ - Opinia Biegłego Rewidenta o SP ZOZ Brodnica 2013 do Powiatu
 8. Zał_ nr 9 do SIWZ - Sprawozdanie finansowe za 2013
 9. Zał_ nr 10 do SIWZ - Uchwała Rady Powiatu nr 226_2014 w sprawie Sprawozdania finansowego za 2013 r
 10. Zał_ nr 11 do SIWZ - Uchwała Rady Powiatu nr 227_2014 w sprawie pokrycia
 11. Zał_ nr 12 do SIWZ - Prawa do nieruchomości
 12. Zał_ nr 13 do SIWZ - Wypis z rejestru gruntów
 13. Zał_ nr 14 do SIWZ - Biznes Plan
 14. Zał_ nr 15 do SIWZ - Prognozy - ZOZ Brodnica - 20 lat
 15. Zmiana nr 1 SIWZ
 16. Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz kalkulacji kosztów (po zmianie nr 1 SIWZ)
 17. Załącznik nr 17 do SIWZ Biznes Plan- ostateczny
 18. Załącznik nr 18 do SIWZ Prognozy roczne na 20 lat - ZOZ Brodnica
 19. Ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu i zmianie nr 1 w SIWZ
 20. Pytania i odpowiedzi nr 1
 21. Zmiana nr 2 ogłoszenia
 22. Zmiana nr 2 SIWZ
 23. Pytania i odpowiedzi nr 2
 24. Załącznik nr 19 do SIWZ - KW cz_ 1
 25. Załącznik nr 19 dio SIWZ - KW cz_ 2
 26. Załącznik nr 19 do SIWZ - KW cz_ 3
 27. Załącznik nr 19 do SIWZ - KW cz_ 4
 28. Załącznik nr 20 do SIWZ - Decyzja o przejęciu mienia
 29. Załącznik nr 21 do SIWZ - Mapka ewidencyjna
 30. Załącznik nr 22 do SIWZ - Wypis z rejestru gruntów
 31. Załącznik nr 22 do SIWZ - Wypis z rejestru gruntów cz_2
 32. Załącznik nr 23 do SIWZ - Polisa ubezpieczenia mienia + potwierdzenia opłacenia składek
 33. Załącznik nr 24 do SIWZ - Źródła finansowania inwestycji
 34. Załącznik nr 25 do SIWZ - Uchwała Rady Powiatu - zgoda na ustanowienie hipoteki
 35. Załącznik nr 26 do SIWZ - Operat szacunkowy
 36. Pytania i odpowiedzi nr 3
 37. Zmiana nr 3 ogłoszenia
 38. Zmiana nr 3 SIWZ
 39. Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia (po wszystkich zmianach)
 40. Załącznik nr 24 do SIWZ - Źródła finansowania inwestycji (po zmianach)
 41. Załącznik nr 27 do SIWZ - Uchwała Rady Powiatu
 42. Zmiana nr 4 SIWZ
 43. Załącznik nr 28 do SIWZ - Rachunek zysków i strat na 30_06_2014Opublikował: Tomasz Strugarek
Publikacja dnia: 21.07.2016
Podpisał: Tomasz Strugarek
Dokument z dnia: 08.08.2014
Dokument oglądany razy: 3 824