RSS
szukaj
RSS
A A A K
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZP/5/2017

Roboty budowlane: Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie instalacji małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych.

Nr sprawy: ZP/5/2017

Ogłoszenie nr 520264-N-2017 z dnia 2017-05-30 r.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 A do SIWZ - Oświadczenie z art_ 24_1
 5. Załącznik nr 2 B do SIWZ - Oświadczenie z art_ 24_1
 6. Załącznik nr 3 A do SIWZ - Wykaz osób
 7. Załącznik nr 3 B do SIWZ - Wykaz osób
 8. Załącznik nr 4 A do SIWZ - Wykaz robót
 9. Załącznik nr 4 B do SIWZ - Wykaz robót
 10. Załącznik nr 5 A do SIWZ - Umowa - roboty budowlane - Zadanie nr 1
 11. Załącznik nr 5 B do SIWZ - Umowa - roboty budowlane - Zadanie nr 2
 12. Załącznik nr 6 A do SIWZ - Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wyk
 13. Załącznik nr 6 B do SIWZ - Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wyk
 14. Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekty i przedmiary
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
 16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
 17. Uzg_ elektroenergetyczne EOP-9-000259-2017
 18. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej elektrowni kogeneracyjnej Szpital w Brodnicy
 19. Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach - Formularz ofertowy
 20. Załącznik nr 2 A do SIWZ po zmianach - Oświadczenie z art_ 24_1
 21. Załącznik nr 2 B do SIWZ po zmianach - Oświadczenie z art_ 24_1
 22. Zmiana nr 1 SIWZ
 23. Pytania i odpowiedzi nr 1
 24. Informacja z otwarcia ofert
 25. Unieważnienie postepowania w zadaniu nr 1
 26. Wynik


Opublikował: Tomasz Strugarek
Publikacja dnia: 10.07.2017
Podpisał: Tomasz Strugarek
Dokument z dnia: 30.05.2017
Dokument oglądany razy: 3 572