RSS
szukaj
RSS
A A A K
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne - wyniki archiwalne z roku 2014

 1. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych z podziałem na pakiety asortymentowe - Nr Sprawy: 4/2013.

 2. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” - Sprawa nr ZP/16/2014

 3. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Udzielenie kredytu inwestycyjnego na potrzeby finansowania działalności inwestycyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.“ – Sprawa nr ZP/10/2014.

 4. Rozstrzygnięcie w pakiecie nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - Sprawa nr ZP/13/2014

 5. Rozstrzygnięcie w zakresie zadania nr 2A postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” – sprawa nr ZP/4/2014.

 6. Rozstrzygnięcie w zakresie zadania nr 2B postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” – sprawa nr ZP/4/2014.

 7. Rozstrzygnięcie w pakiecie nr 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - Sprawa nr ZP/13/2014.

 8. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Świadczenie usług prania bielizny, odzieży i pościeli szpitalnej na rzecz Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”– Sprawa nr ZP/5/2014.

 9. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” – Sprawa nr ZP/8/2014.

 10. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie usługi wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją robót dla zadania pt. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" – sprawa nr ZP/15/2014.

 11. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Udzielenie kredytu inwestycyjnego na potrzeby finansowania działalności inwestycyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.“ – sprawa nr ZP/10/2014.

 12. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” - Sprawa nr ZP/14/2014

 13. Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Usługi serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania ESKULAP oraz SIMPLE.ERP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" – Sprawa nr ZP/12/2014

 14. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie usługi wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją robót dla zadania pt. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" – sprawa nr ZP/6/2014.

 15. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie usługi wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją robót dla zadania pt. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" – sprawa nr ZP/6/2014.

 16. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pt. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na poradnie (gabinety lekarskie) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" – Sprawa nr ZP/11/2014.

 17. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Prowadzenie obsługi bankowej oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na potrzeby bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy". – Sprawa nr ZP/9/2014.

 18. Unieważnienie dotychczasowego i dokonanie nowego rozstrzygnięcia w zakresie pakietu nr 13 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” - Sprawa nr ZP/7/2014

 19. Rozstrzygnięcie w zakresie zadania nr 2D postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” – sprawa nr ZP/4/2014.

 20. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” - Sprawa nr ZP/7/2014

 21. Rozstrzygnięcie w zakresie zadania nr 2C, 2E, 2F postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” – sprawa nr ZP/4/2014.

 22. Rozstrzygnięcie w zakresie zadania nr 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” – sprawa nr ZP/4/2014.

 23. Unieważnienie w zakresie zadania nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" – Nr sprawy ZP/4/2014.

 24. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych z podziałem na pakiety asortymentowe - Nr Sprawy: 4/2014.

 25. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług żywienia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa ZP/3/2014.

 26. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/2/2014

 27. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenie instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymanie depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, z podziałem na zadania - sprawa ZP/1/2014. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniach nr 1 do 9Opublikował: Jacek Grąbczewski
Publikacja dnia: 02.01.2016
Podpisał: Jacek Grąbczewski
Dokument z dnia: 02.01.2016
Dokument oglądany razy: 1 882